Bewoners

1679 – Nicolaas van Campen                           
1715 –  Jacob van de Burg
1729 – Willem Mylius
1749 – Anthony d’Ailly Pietersz
1759 – Hendrik van Sandijk
1808 – D.C. Gevers van Endegeest
1813 – Andries Stadnitski
1855 – Barend Kopersmit  
1867 – Johannes Ignatius van Wensen           
1871 –  mej Anna en Coenraad Cock                
1908 – Geertruid Albertina Johanna Werndly
1908 – Hervormde Gemeente van Leiden
1989 – Pieter van den Brandeler
2010 – Huidige bewoner

Algemeen Handelsblad

1 februari 1855

Leidsch Dagblad 

9 maart 1867 

26 maart 1867

   6 maart 1871    

4 april 1871

 10 maart 1871